Dialoguri Urbane #4: Cîte benzinării încap în Chișinău?

Funcționari publici și activiști civici au discutat despre problema benzinăriilor din oraș și moratoriul CMC privind construcția acestora.

Joi, 10 martie, în incinta Preturii sectorului Centru din Chișinău, au avut loc discuții publice la tema construcției benzinăriilori în oraș.

Cum a ajuns Chișinăul orașul benzinăriilor și care vor fi efectele moratoriului privind construcția acestora? Cum asigurăm respectarea actelor normative în domeniu? Care este impactul benzinăriilor asupra asupra sănătății oamenilor și a mediului înconjurător?

facebook cover DI

Aceste și alte aspecte ale problemei au fost discutate în cadrul unei noi ediții a „Dialogurilor Urbane” la care au participat: Ion Ștefăniță, Consilier municipal CMC, Victor Lutenco, Consilier municipal CMC, Iuliana Cantaragiu, Expert proiecte, Centrul Național de Mediu, Alexandr Barcovschi, Inginer-șef de proiect, IMP Chișinăuproiect, Ștefan Gheorghiță, Șef Secția Construcții Industriale, Direcția Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, Ustim Stîrcea, Șef Agenția Ecologică Chișinău, Larisa Osoianu, şefa Secţiei „Autorizarea funcţionării unităţilor comerciale”, Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, Primăria Chișinău și Valeriu Bogdan, reprezentantul Direcției Juridice a Primăriei Chișinău. Discuțiile au fost moderate de Maria Axenti, activist civic.

La începutul evenimentului a fost prezentat un Vox video în care cetățenii și-au expus părerea despre numărul de benzinării din oraș. Astfel, majoritatea orășenilor consideră că în Chișinău sunt mult mai multe benzinării de cît este nevoie. (video: https://www.youtube.com/watch?v=_75R1ZATyBI)

_DSC7078Primul a vorbit consilierul municipal Ion Ștefăniță care a expus problema și a argumentat necesitatea Moratoriului pe care el l-a propus spre votare Consiliului Municipal și care a fost adoptat. Conform domului Ștefăniță, ideea unui moratoriu pe construcția benzinăriilor nu îi aparține doar lui ci reflectă plîngerile a sute de oameni care locuiesc în preajma șantierelor viitoarelor stații de alimentare cu benzină.

Conform consilierului municipal, problema supraaglomerării benzinăriilor în oraș a apărut pentru că autoritățile municipale eliberează documente permisive fără ca agentul economic să aibă toate actele necesare.

”Din discuțiile cu cetățenii dar și cu organizațiile de mediu am determinat că această problemă este una foarte gravă și necesită implicarea autorităților locale. Noi am decis să instituim moratoriu pentru un an, pînă la elaborarea unei scheme de amplasare a benzinăriilor, astfel încît să nu fie afectat nici mediul și nici locuitorii din preajmă.” a declarat consilierul municipal.

_DSC7118

În replică, dl. Ștefan Gheorghiță, reprezentantul Direcției Arhitectură și Urbanism din cadrul Primăriei Chișinău a ținut să combată acuzațiile d-lui Ștefăniță și a declarat că toate stațiile de alimentare cu produse petroliere din Chișinău sunt amplasate în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism iar Direcția Arhitectură nu poate solicita de la agenții economici mai multe acte decît prevede legea.

Funcționarul a anunțat că datele Direcției Arhitectură arată că la moment, în orașul Chișinău sunt amplasate 109 stații de alimentare cu produse petroliere.

Întrebat fiind care sunt criteriile după care ar trebui să fie amplasate benzinăriile în oraș, dl. Alexandr Barcovschi, Inginer-șef de la IMP Chișinăuproiect, a menționat că amplasarea acestora ar trebui să se facă în baza unei sheme de amplasare elaborate în baza cadrului legal existent dar și în cadrul unor consultații publice, ținîndu-se cont de părerea organizațiilor de mediu și a locuitorilor zonelor respective.

Din punct de vedere al protecției mediului, dl. Ustim Stîrcea, Șeful Agenției Ecologice Chișinău, a declarat că insituția pe care o reprezintă supune unei expertize toate proiectele de construcție a benzinăriilor. Dar Agenția Ecologică se paote expune numai asupra obiectelor care sunt amplasate în apropierea zonelor verzi sau acvatice (lacuri, parcuri, rîuri). De asemenea, dl. Stîrcea a menționat că normele europene nu prevăd anumite distanțe de amplasare a benzinăriilor în raport cu zonele locative.

_DSC7090

În replică, dna Iuliana Cantaragiu, Expert proiecte la Centrul Național de Mediu a declarat că organizația pe care o reprezintă a constatat multiple încălcări a legislației în procesul de eliberare a autorizațiilor de construcție pentru benzinării. Cele mai recente cazuri de construcție ilegală au fost constatate la șantierele de pe strada Calea Ieșilor, în fața parcului Alunelul. Conform expertului de mediu, actele permisive pentru construcția acestor obiecte au fost eliberate în pofida faptului că există o serie de probleme la amplasarea acestor obiecte: zona verde, trotuarul, zona de protecție a unui monument istoric, apropierea maximă a fabricii Artima.

Constilierul municipal PPEM, Victor Lutenco a intervenit cu părerea că amplasarea benzinăriilor în oraș trebuie să aibă la bază principiul concurenței de piață. Nerespectarea principiului concurenței duce la aglomerarea benzinăriilor în anumite locuri. O altă problemă, după Victor Lutenco este faptul că în Moldova nu există o clasificare a benzinăriilor conform serviciilor oferite.

”Există pompe simple de alimentare cu benzină, există benzinării cu magazin, există stații cu magazin și cafenea și unele benzinării care oferă o întreagă gamă de servicii pentru conducătorii auto. Unii agenți economici obțin mai mult profit pe serviciile adiacente decît pe vînzarea produselor petroliere.” a declarat Lutenco.

_DSC7183

Doamna Larisa Osoianu, reprezentantul Direcției generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii a Primăriei Chișinău, în intervenția sa a menționat că insituția pe care o reprezintă eliberează autorizații de funcționare a unităților comerciale și că vor ține cont de moratoriul Consiliului Municipal în procesul eliberării actelor permisive. Însă doamna Osoianu a ținut să menționeze că în conformitate cu datele Direcției Alimentare Publică, în orașul Chișinău funcționează nu 109 ci 128 stații de alimentare cu produse petroliere.

În final a vorbit dl. Valeriu Bogdan, reprezentantul Direcției Juridice a Primăriei Chișinău care a anunțat că Primăria Chișinău consideră că Consiliul Municipal Chișinău și-a depășit atribuțiile cînd a insituit Moratoriul Benzinăriilor, iar Oficiul Cancelariei de Stat deja a notificat CMC să modifice parțial decizia de instituire a moratoriului.

Din sală a intervenit și consilierul municipal Veaceslav Bulat care a accntuat faptul că problema numărului exagerat de benzinării vine de la faptul că stațiile de alimentare cu produse petroliere nu sunt examinate de autoritățile locale ca obiecte industriale periculoase ci ca obiecte comerciale. Din acest motiv nu există o limitare a numărului de benzinării, iar cantitatea acestora va crește și în continuare dacă nu se va schimba abordarea.

_DSC7210

De asemenea, consilierul a propus ca instrument de reglementare a numărului de benzinării majorarea substanțială a taxei per pompă, astfel încît deschiderea de noi benzinării să fie cît mai costisitoare și, repectiv, mai rară.

Spre final de dialog participanții la discuție au concluzionat că problema numărului exagerat de benzinării și apariției lor în spații neadecvate se datorează atît cadrului legislativ imperfect, care nu reglementează clar acest domeniu, cît și fenomenului corupției la nivelul administrației publice locale.

_DSC7137

_DSC7234

Totodată lipsa unui Plan Urbanistic General valabil și a une scheme speciale elaborate cu participarea societății civile și a orășenilor lasă loc pentru apariție stihiinică și semilegală a noilor stații de alimentare cu produse petroliere.

Întreg evenimentul poate fi văzut aici: https://www.privesc.eu/Arhiva/65994/Dialoguri-urbane-cu-tema–Cate-benzinarii-incap-in-Chisinau–

***

Menționăm că aceste discuții au avut loc în cadrul proiectului ”Dialoguri Urbane” – platformă de discuții publice despre problemele de dezvoltare urbană. Acesta este un proiect de promovare a comunicării și colaborării dintre autorități locale, instituții ale statului și societate civilă inițiat de un grup de activiști specializați pe domeniul dezvoltării urbane (Vitalie Sprînceană, Vlada Ciobanu, Victor Chironda și Maria Axenti) cu susținerea Rețelei Civice Urbane.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s